VIDEO CHỌN LỌC

Ếch thoát chết kỳ diệu sau khi chui ra từ miệng rắn
Con ếch có vẻ không bị thương và nhanh chóng lẩn đi sau khi thoát chết ngoạn mục.