VIDEO CHỌN LỌC

Bị báo hoa mai "vả thẳng mặt", trăn khổng lồ vẫn lật ngược tình thế
Dù bị báo hoa mai "vả thẳng mặt" rồi lôi ra khỏi bụi cây khô, con trăn khổng lồ vẫn khiến kẻ thù phải thoái lui rồi ngay lập tức lẩn đi một...