VIDEO CHỌN LỌC

Giải mã tại sao trước khi mưa giông, mây thường có màu đen kịt?
Lúc trời bắt đầu mưa, một trong những dấu hiệu nhận biết là khi nhìn lên trời, chúng ta sẽ mây có màu đen xám xịt. Sao mây biến màu như thế?