Hà Nội 13:30 - 23/08/2019
Thay đổi khu vực
32oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(23/08 Thứ Sáu)
25oC - 31oC
Ngày mai
(24/08 Thứ Bảy)
27oC - 32oC
Ngày kia
(25/08 Chủ Nhật)
28oC - 34oC

Hiện tại Hôm nay
23/08 Thứ Sáu
Ngày mai
24/08 Thứ Bảy
Ngày kia
25/08 Chủ Nhật

TP.HCM

30oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đà Nẵng

32oC
Nhiều mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Nha Trang

32oC
Nhiều mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào

Hải Phòng

28oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông

Thái Bình

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào

Huế

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tuyên Quang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Yên Bái

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cần Thơ

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sơn La

28oC
Mây thay đổi, trời nắng
21oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

32oC
Ít mây, trời nắng
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Pleicu

23oC
Có mưa
20oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bắc cạn

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bắc Ninh

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bình Định

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bình Dương

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cà Mau

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 24oC
Có mây, ngày có mưa rào
17oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
16oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào
21oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hà Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào

Hòa Bình

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 35oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
28oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lai Châu

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào

Nam Định

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
28oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Bình

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cập nhật: 13:30 - 23/08/2019

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết